Details

Title

Wstęp – Andrzej Klasik, Florian Kuźnik / Introduction

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×