Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp – Andrzej Klasik, Florian Kuźnik / Introduction

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×