Szczegóły

Tytuł artykułu

Das Bild eines ‚Junkers’ aus dem 19. Jahrhundert in den polnischen Geschichtssynthesen aus der Zeit der Volksrepublik Polen (bis Anfang der 1970er Jahre)<br>Obraz junkra w polskich syntezach historycznych z okresu PRL (do początku lat 70. XX w.). Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×