Szczegóły

Tytuł artykułu

Evolution of the Role of Poland in the Euro-Atlantic Security System: Beneficiary and Promoter of NATO’s “Open Door” Policy (introduction to the subject and research postulates)

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

vol. XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×