Szczegóły

Tytuł artykułu

Evolution of the Role of Poland in the Euro-Atlantic Security System: Beneficiary and Promoter of NATO’s “Open Door” Policy (introduction to the subject and research postulates)<br>Ewolucja roli Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa – beneficjent promotor polityki „otwartych drzwi” NATO (wprowadzenie do tematu i postulaty badawcze). Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×