Szczegóły

Tytuł artykułu

Das grenzüberschreitende wirtschaftliche Handeln der Zisterzienserklöster Løgumkloster, Doberan und Pelplin – Skizze eines Forschungsprojektes<br>Transgraniczne działania gospodarcze klasztorów cysterskich Løgumkloster, Doberan i Pelplin – szkic projektu badawczego. Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×