Szczegóły

Tytuł artykułu

Die unterschiedlichen Konzepte von Freiheit in Schwedisch-Pommern. Forschungsansätze zur Entstehung, Rezeption und Verbreitung der Schwedischen Freiheit im südlichen Ostseeraum der Frühen Neuzeit<br>Zróżnicowane koncepcje wolności na Pomorzu Szwedzkim. Stan badań nad genezą, recepcją i rozszerzeniem „szwedzkiej wolności” na południowym wybrzeżu Bałtyku we wczesnym okresie nowożytnym. Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×