Szczegóły

Tytuł artykułu

A Historiographical Overview of the Study of Consumption with Particular Attention to the South-Eastern Baltic Sea Region<br>Historiograficzny przegląd badań nad konsumpcją ze szczególnym uwzględnieniem południowo-wschodniego rejonu Morza Bałtyckiego. Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×