Szczegóły

Tytuł artykułu

Austausch, Wandel und Anpassung des deutschen und des polnischen Gesundheitssystems im deutsch-polnischen Grenzraum – Themenschwerpunkt: GKV und Zahnersatz<br>Wymiana, przeobrażenia i wzajemne dostosowanie się niemieckiego i polskiego systemu opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych. Kluczowe zagadnienia: ustawowe ubezpieczenie chorobowe i usługi protetyczne. Streszczenie

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

No XXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×