Details

Title

Kontakty rodu Kameke z zakonem krzyżackim w Prusachna przełomie XIV i XV wieku. Przyczynek do funkcjonowania elit rycerskichksięstwa słupskiego na pograniczu pomorsko-krzyżackimStreszczenie. Summary

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2013

Numer

No XXVI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identifier

ISSN 0137-3587

×