Szczegóły

Tytuł artykułu

Kontakty rodu Kameke z zakonem krzyżackim w Prusachna przełomie XIV i XV wieku. Przyczynek do funkcjonowania elit rycerskichksięstwa słupskiego na pograniczu pomorsko-krzyżackimStreszczenie. Summary

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2013

Numer

No XXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×