Szczegóły

Tytuł artykułu

Flota kaperska Iwana IV Groźnego w świetle akt Archiwum Książąt SzczecińskichStreszczenie. Summary

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2013

Numer

No XXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Identyfikator

ISSN 0137-3587

×