Details

Title

The Baltic Sea and the Integration of the Second Republic of Poland

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2013

Numer

vol. XXVI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości istniała jednoznaczna polityczna wola zapewnienia odrodzonemu państwu dostępu do Bałtyku, pomimo różnicy w koncepcjach terytorialnych tego dostępu. Istotnym elementem nie tylko walki o dostęp do morza, ale przede wszystkim o jego wykorzystanie stało się stworzenie ideologii morskiej przez liczne opiniotwórcze kręgi polskiego społeczeństwa. Ważnym elementem polskiej uprawy morza stała się budowa portu w Gdyni, który stanowi podstawę rozwoju polskiego handlu zagranicznego. Polskimi sukcesami były też uzyskanie przez Gdynię dominującej roli wśród portów południowego Bałtyku i wygranie konkurencji z portami niemieckimi roszczącymi sobie prawo do obsługi morskiej zaplecza w granicach II Rzeczypospolitej.

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587
×