Szczegóły

Tytuł artykułu

The History of the Bornholm Island in the Years 1940–1946

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2013

Numer

vol. XXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×