Szczegóły

Tytuł artykułu

Otwartość chrześcijaństwa na całą rzeczywistość w perspektywie personalistycznej

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2010

Numer

Tom 5

Autorzy

Słowa kluczowe

osoba ; dialog ; trójca święta ; zbawienie ; grzech ; świat ; kościół ; chrześcijaństwo

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

11-21

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2010.112716

×