Szczegóły

Tytuł artykułu

Chrześcijaństwo a kultura japońska

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2010

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×