Szczegóły

Tytuł artykułu

Małżeństwo i rodzina w religiach niechrześcijańskichwyzwaniem dla dialogu międzyreligijnego

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2011-2012

Numer

Tom 6-7

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×