Szczegóły

Tytuł artykułu

Ks. Jacek Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralneaspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2011-2012

Numer

No 6,7

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×