Szczegóły

Tytuł artykułu

La alegría del evangelio y la reforma de la Iglesia.Líneas fundamentales de la exhortación apostólica „Evangelii gaudium”

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

Tom 8

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2013.112757

×