Szczegóły

Tytuł artykułu

Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie „Evangelii gaudium” papieża Franciszka

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

Tom 8

Autorzy

Słowa kluczowe

Evangelii gaudium ; cnoty teologiczne ; cnoty kardynalne ; cnoty eklezjalne ; nowa ewangelizacja ; teologia ubóstwa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

95-106

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2013.112758

×