Szczegóły

Tytuł artykułu

Misterium paschalne w życiu Kościoła i chrześcijanina

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

No 8

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×