Szczegóły

Tytuł artykułu

Maria Małgorzata Bożyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska SzkołaFilozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

No 8

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×