Szczegóły

Tytuł artykułu

Los cristianos en una sociedad pluralista . = Chrześcijanie w społeczeństwie pluralistycznym

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2014

Numer

Tom 9

Autorzy

Słowa kluczowe

społeczeństwo pluralistyczne ; zmiana norm ; porządek społeczny ; autonomia ; państwo a Kościół

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

139-157

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2014.112777

×