Szczegóły

Tytuł artykułu

Szymon Piotr znakiem trwania i jedności JezusowegoKościoła Żydów i Greków według Mt 16,13-20

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

No 10

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×