Szczegóły

Tytuł artykułu

Teologia i prakseologia prymatu w pontyfikacie Jana Pawła II

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

Tom 10

Autorzy

Słowa kluczowe

Jan Paweł II ; Kościół ; prymat ; kolegialność ; Vaticanum II ; urząd

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

49-65

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2015.112796

×