Szczegóły

Tytuł artykułu

Prymat biskupa Rzymu w perspektywie prawosławnej.Ekumeniczne nadzieje

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

No 10

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226

×