Details

Title

Andriy Oliynyk CSsR, Συγκατάβασις τò φαινóμενoν. Interpretacja regułkaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jakoprzykład współczesnej homiletyki prawosławnej

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2015

Numer

Tom 10

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 1896-3226
×