Szczegóły

Tytuł artykułu

Andriy Oliynyk CSsR, Συγκατάβασις τò φαινóμενoν. Interpretacja regułkaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jakoprzykład współczesnej homiletyki prawosławnej

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

Tom 10

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×