Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz Kręcidło MS, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezyAnropologicznokulturowej

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

Tom 10

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×