Szczegóły

Tytuł artykułu

Dlaczego problematyzowanie problemów?<br>WprowadzenieWhy problematise problems? Introduction

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×