Szczegóły

Tytuł artykułu

Mistyfikacja codzienności szkolnej, czyli refleksji kilka o common sense szkoły.<br>Mystification of everyday life at school, or school of common sense

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×