Szczegóły

Tytuł artykułu

Między realnością a pozorem – spojrzenie na ewaluację zewnętrzną szkoły<br>Between reality and appearance - the look at external evaluation of school

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×