Details

Title

Między realnością a pozorem – spojrzenie na ewaluację zewnętrzną szkoły<br>Between reality and appearance - the look at external evaluation of school

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Numer

LXIV

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Identifier

ISSN 0081-6566
×