Details

Title

Badania (badacz) w szkole – potrzeba, nobilitacja czy zachwianie równowagi (dobrego samopoczucia badacza i szkoły)?<br>Research (researcher) at school - need, honour or upsetting the balance (of the well-being of the researcher and school)

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Numer

tom LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identifier

ISSN 0081-6566
×