Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania (badacz) w szkole – potrzeba, nobilitacja czy zachwianie równowagi (dobrego samopoczucia badacza i szkoły)?<br>Research (researcher) at school - need, honour or upsetting the balance (of the well-being of the researcher and school)

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×