Szczegóły

Tytuł artykułu

Szkoła pod presją mody na kształcenie zdalne – co z tego wynika?<br>The school under the pressure of e-learning - what results from it?

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×