Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocenianie zachowania na stopień w szkole. Między polem szkoły a ministerialnym.<br>Marking behaviour at school. Between the field of a school and the ministry

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×