Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiana strukturalna czy organizacyjna? Głos w sprawie zmarnowanej szansy<br>Structural or organizational change? A voice in the case of dissipated chance

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×