Szczegóły

Tytuł artykułu

Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko” reformy edukacji<br>The teachers’ professional promotion - “ugly duckling” of education system reform

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×