Szczegóły

Tytuł artykułu

Zgoda na opór dzieci jako obszar potencjalnej zmiany w klasach początkowych<br>Consent to children’s resistance as the area of a potential change in early school education

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×