Szczegóły

Tytuł artykułu

Przekonania nauczycieli na temat sposobów działania w zmieniającej się edukacji wczesnoszkolnej raport z badań.<br>Teachers’ beliefs related to the methods of operation in the changing early school education. Report on investigations

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×