Szczegóły

Tytuł artykułu

Nauczyciel między misją a realizacją programu<br>A teacher between a mission and a programme realization

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×