Details

Title

Proaktywność i synergia w kulturze szkoły<br>Proactivity and synergy in school culture

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Numer

tom LXIV

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Identifier

ISSN 0081-6566
×