Details

Title

Mistyfikacja działań innowacyjnych na przykładzie łódzkich nauczycieli przedszkoli<br>Mystification of innovative actions - cases in Lodz

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Numer

tom LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identifier

ISSN 0081-6566
×