Szczegóły

Tytuł artykułu

Mistyfikacja działań innowacyjnych na przykładzie łódzkich nauczycieli przedszkoli<br>Mystification of innovative actions - cases in Lodz

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×