Szczegóły

Tytuł artykułu

Late-Glacial cladoceran succession in three lakes of the Chełm Hills Region ( Łęczna-Włodawa Lake Group, SE Poland)

Tytuł czasopisma

Studia Quaternaria

Rocznik

2012

Numer

Vol. 29

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee for Quaternary Research PAS ; Institute of Geological Sciences PAS

Identyfikator

ISSN 1641-5558
×