Szczegóły

Tytuł artykułu

Territorial Cohesio n of Polish Border Areas – Spatial Planning Aspect

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2012

Numer

No 33

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×