Szczegóły

Tytuł artykułu

Functions of the Public Realm in the Sociological Perspective (The Case of Katowice and Gliwice)

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2012

Numer

No 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×