Szczegóły

Tytuł artykułu

Programming of Socio-economic Development in Polish Regions. Current State of Affairs and Needs

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2013

Numer

No 35

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Typ

Programming Regional Development In Poland. Theory And Practice Editors: Tadeusz Kudłacz, Dariusz Woźniak

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×