Szczegóły

Tytuł artykułu

Programming Development of the Baltic Sea Region

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2013

Numer

No 35

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×