Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of Metropolitan Areas in Poland Based on the Example of Cracow Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2013

Numer

No 35

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×